การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการเผาอ้อยและเศษวัสดุในไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

Seminar no. 1207
22 March 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: กัญญาพัชร สุทธิเกษม

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82006212704?pwd=cWNFQ3BPUyswNjJZeTNLYjMyRkdhZz09

Meeting ID: 820 0621 2704
Passcode: 927808

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity