ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

Facebook iconTwitter iconYouTube icon

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

จันทร์-ศุกร์: 8:00 น.-17:30 น. 
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4 ต่อ 226,227,228
อีเมล (บรรณารักษ์): lipr@mahidol.ac.th

ข้อมูลประชากรและบริการการศึกษา

จันทร์-ศุกร์: 8:00 น.-16:00 น. 
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4 ต่อ 100

การเดินทางมาสถาบันโดยวิธีต่างๆ

เส้นทางเดินรถประจำทาง:
  • สาย 84ก (คลองสาน – ม.มหิดล)
  • สาย 124 (สะพานอรุณอัมรินทร์ – มหิดล) ขึ้นได้ที่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
  • สาย 125 (สะพานกรุงธน – มหิดล) ต้นทางอยู่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน
  • สาย ปอ. 515 ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
  • สาย 388 (ปากเกร็ด นนทบุรี – ศาลายา)

บริการรถรับส่งจากวิทยาลัยดุรางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า

จากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (ประตูทางออกที่ 1-2) และเดินไปอีกประมาณ 20 เมตร ถึงป้ายรถประจำทาง

ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่  https://www.facebook.com/Salayalink/ หรือ https://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/ 

อัตราค่าบริการ: 30 บาทตลอดสาย (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สายสีเขียว

บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์-วิทยาลัยนานาชาติ-สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-หอสมุด-คณะสิ่งแวดล้อมฯ-สถาบันวิจัยโภชนาการ-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางเดินรถรางสายสีเขียว Download

สายสีน้ำเงิน

บ้านมหิดล-คณะสัตวแทพยศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว-หอพักพยาบาล รามาธิบดี-parking 1-คณะกายภาพบำบัด- โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-คณะเทคนิคการแพทย์-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-สถาบันอนูชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล-สำนักงานอธิการบดี-วิทยาลัยนานาชาติ- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน-สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้-สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย-บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางเดินรถรางสายสีน้ำเงิน Download

สายสีแดง

บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-parking 2 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์-วิทยาลัยนานาชาติ- สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-คณะเทคนิคการแพทย์-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-หอพักพยาบาล-อาคารชุดพักอาศัย-สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว- วิทยาลัยศาสนศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางเดินรถรางสายสีแดง Download

ดูเส้นทางเดินรถราง Download