50 ปี IPSR: ครึ่งศตวรรษประชากรและสังคม

50 ปี IPSR: ครึ่งศตวรรษประชากรและสังคม

บรรณาธิการ: กฤตยา อาชวนิจกุล , กุลภา วจนสาระ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-656-5

เอกสารดาวน์โหลด
19 สิงหาคม 2565 11.29 MB จำนวนดาวน์โหลด 63 ครั้ง