สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564

บรรณาธิการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, ณปภัช สัจนวกุล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-686-2

เอกสารดาวน์โหลด
Download
23 กันยายน 2565 7.06 MB จำนวนดาวน์โหลด 5,023 ครั้ง