การระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในประเทศไทย

การระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : มาลี สันภูวรรณ์ วิภาพร จารุเรืองไพศาล เสาวภาค สุขสินชัย และ สุรีย์พร พันพึ่ง
ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ. 2566

เอกสารดาวน์โหลด
Download
29 สิงหาคม 2566 2.83 MB จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง