โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

บรรณาธิการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publication Number: 570
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-703-6

เอกสารดาวน์โหลด
ฺBooklet
13 กันยายน 2565 6.53 MB จำนวนดาวน์โหลด 275 ครั้ง