ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ผู้แต่ง: มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, อัญชุลี อ่อนศรี และ ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565

เอกสารดาวน์โหลด
Download
15 กุมภาพันธ์ 2566 1.33 MB จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง