ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ผู้แต่ง: มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, อัญชุลี อ่อนศรี และ ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565

เอกสารดาวน์โหลด
Download
15 February 2023 1.33 MB Download 41 time