งานสัมมนาขยายเครือข่ายและมอบธงมูฟดิ…จากเพื่อนสู่เพื่อน จากชุมชนสู่ภาครัฐ เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรเปราะบาง/ กลุ่มชายขอบ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 ชั้น 3 อาคาร ทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลส คอนเวชชั่น รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เราจะออกจากวงจรการเลือกปฏิบัติได้อย่างไร?” ในงานสัมมนาขยายเครือข่ายและมอบธงมูฟดิ…จากเพื่อนสู่เพื่อน จากชุมชนสู่ภาครัฐ เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรเปราะบาง/กลุ่มชายขอบ โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล รับมอบธงมูฟดิ (MovED) ในฐานะสถาบันวิชาการหนึ่งเดียว ที่เข้าเป็นเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานระหว่างประเทศ มากกว่า 60 องค์กร ซึ่งในการสัมมนานี้ เครือข่ายฯ มีมติที่จะร่วมกันผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

และวันที่ 28 มีนาคม 2567 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้ส่งมอบธงมูฟดิ (MovED) ต่อ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เพื่อติดตั้งไว้ที่สถาบันฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.888173626440048