งานเปิดตัวหนังสือ “Who Cares? โควิด-19 การตอบสนองการคุ้มครองสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และงานเสวนาถอดประสบการณ์ประเทศไทยสู่บทเรียนในอนาคต

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. SEA Junction ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และสำนักพิมพ์ซิลค์เวิร์ม จัดงานเปิดตัวหนังสือ เรื่อง “Who Cares? โควิด-19 การตอบสนองการคุ้มครองสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ฉบับภาษาไทย เรียบเรียงโดย รศ.ดร.โรซาเลีย ชอร์ติโน Founder and Executive Director และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วยคุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 กล่าวแนะนำหนังสือ ณ ชั้น 4 ห้องประชุม SEA JUNCTION หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
..
งานเปิดตัวครั้งนี้ มีการจัดเสวนาโดยมีวิทยากรร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ผู้เขียนร่วม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 2. อ.ดร.ระพีพันธ์ จอมมะเริง ผู้เขียนร่วม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 3. ศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น และที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4. คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง กรรมการบริหาร Homenet Southeast Asia และกรรมการควบคุมคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
..
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seajunction.org/event/soft-book-launch-who-cares-in-thai/?fbclid=IwAR1Kkr_zEmjGk2NITeWLpe-v_CoDXWZBuaABMqDrew57AT75OZZhlibQl8s

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ IPSRMAHIDOLUNIVERSITY และ SEA-Junction https://www.facebook.com/groups/1693055870976440/permalink/3562965213985487/?mibextid=K35XfP

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.802464745010937