ทีแพค (TPAK) หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาเรื่องเล่นในเด็กไทย


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 คณะนักวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาเรื่องเล่นในเด็ก โดยดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “มหกรรม Play Day” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ คณะนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, นายปัญญา ชูเลิศ, นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นางสาวอัญญารัตน์ คณะวาปี และนายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมภายในงาน โดยได้นำผลงานจากโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น, โครงการ Report Card on Children and Youths ประเทศไทย และโครงการ Active Child Program (ACP) ประเทศไทย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไปเผยแพร่และนำเสนอในครั้งนี้ด้วย