The Research Forum : Publication & International Funding

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ The Research Forum Ep.3. Publication & International Funding ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและการหาทุนวิจัยต่างประเทศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>