Thailand Social Expo 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 61 โดยมี ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นส.พอตา บุนยตีรณะ และคณะ ร่วมจัดแสดงโปสเตอร์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ณ hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธานี

ชมภาพทั้งหมด >>