โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้ไปร่วมจัดบูธนิทรรศการในพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ, นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน, นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) กล่าวรายงานยินดีและให้โอวาท

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในพิธีการมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบ จำนวน 57 แห่ง และเกียรติบัตรศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง

การได้รับเชิญในครั้งนี้ ทางเราได้นำความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งความสุข , ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย , แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) มาให้ผู้เยี่ยมชมทดลองใช้งาน ฯลฯ และยังมีของที่ระลึกมากมายมาแจกให้กับผู้เยี่ยมชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางบูธเราอีกด้วย

บรรยากาศในบูธนิทรรศการของเรานั้น ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเหมือนอย่างเคย ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกๆท่านที่ให้เกียรติในการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้

#SHAP2565 #SHAPDIPROM #HAPPINOMETER

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.755295053061240