R2R Forum

สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะกรรมการ R2R จัดการประชุมโครงการ R2R Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทบทวน R2R เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลงาน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดบอร์ด “R2R Monitoring Chart” ณ ห้อง R2R Head Quarter ชั้น 2 พร้อมร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การสร้างผลงานวิชาการจาก 1) นางสมปรารถนา นามขาน 2) นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล และ 3) นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ ณ ห้องราชาวดี (326) สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>