ต้อนรับผู้บริหารจาก Postgraduate School of Universitas Airlangga และ Thai Culture Research Center

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Badri Munir Sukoco, Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga, Associate Professor Dr. Suparto Wijoyo, Vice Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga และ Zamal Nasution, Thai Culture Research Center ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมทานตะวัน (403) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล