การรู้เท่าทันโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มกับร่างพรบ.ควบคุมการตลาดอาหารฯ

Seminar no. 1241
6 December 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (computer graphic: CG) ถูกนำมาใช้ในวงการโฆษณานานแล้ว ภาพตัดต่อแต่งเติมทำให้ขนมดูดี น่ากิน โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมทำให้เรากินมากเกินความต้องการ การตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นรายบุคคล ยิงตรงถึง inbox หรือ social media account ของเด็กๆ ผ่านช่องทางเพจเกม เว็บไซต์ขนมสำหรับเด็ก ผ่านปากของยูทูบเบอร์ (YouTuber) หรืออินโฟเอนเซอร์ (influencer) ที่เด็กๆ รัก การมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจแสวงประโยชน์จากเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย โดยเฉพาอย่างยิ่ง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การที่พ่อแม่มีความรู้เรื่องอาหารที่ดีตามหลักโภชนาการ ช่วยดูแลคัดสรรอาหารและขนมให้เด็กเล็กโดยหลีกเลี่ยงไขมัน โซเดียม และน้ำตาล รวมถึงปลูกฝังสร้างการรู้เท่าทันสื่อและโฆษณาในเด็กที่โตขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะ สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองได้

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95735427051?pwd=WVdCY2ZiL0ZYYlhzMVlDak9aNDVEdz09

Meeting ID: 957 3542 7051
Passcode: 022343

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity