ประสบการณ์ การขับเคลื่อนประเด็นวิชาการและข้อเสนอนโยบายต่อการคุ้มครองผู้บริโภค จากกรณี หวยชาเขียว

Seminar no. 1237
1 November 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: นายพงศ์ธร จันทรัศมี (หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค)

หวยชาเขียว กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างจุดเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค จาก ซื้อชา เป็น.ซื้อโอกาสรวย และนำไปสู่โมเดลของการตลาดที่ใช้การให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค จนทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ประกอบกับ ในข้อมูลเชิงวิชาการพบว่า มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ความท้าทายจึงเกิดขึ้นในสังคมต่อการจัดการกิจกรมดังกล่าว เพื่อไม่ให้การส่งเสริมการขายกลายเป็นการส่งเสริมการพนัน

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/olla1pCMfd/