ร่าง พรบ. การควบคุมการตลาดอาหารฯ คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างไร

Seminar no. 1234
4 October 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศิริยานุภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/olkKalRCC5/