Khaing Khaing Soe

Khaing Khaing Soe

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


kkhaingsoe@yahoo.com , kkhaingsoe@gmail.com
95-67-421870
Myanmar

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting The Timingof First Migration:A Casestudy Of Kanchanaburi Dssarea
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

Soe, K. K., Punpuing, S., Chamratrirong, A., & Guest, P. (2011). The impact of migration on mobility of other family members in Thailand. Asian Population Studies, 7(2), 107-121.
 
Area of interest :
Population related issues