UNICEF Multiple Cluster Indicators Survey (MIC3)

UNICEF Multiple Cluster Indicators Survey (MIC3)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์: