แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

ผู้แต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565

เอกสารดาวน์โหลด
Download
17 พฤศจิกายน 2565 1.75 MB จำนวนดาวน์โหลด 261 ครั้ง