เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง

เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง

ชื่อผู้แต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, วาทินี บุญชะลักษี, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น, พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2565

เอกสารดาวน์โหลด
Download
3 กุมภาพันธ์ 2566 6.02 MB จำนวนดาวน์โหลด 130 ครั้ง