สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด

สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด

ผู้แต่ง: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์ , กวิสรา พชรเบญจกุล, เรวดี สุวรรณนพเก้า, ภูวไนย พุ่มไทรทอง
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2554
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด
1 มีนาคม 2565 5.27 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง