รายงาน วิกฤตเกิดต่ำ คนไทยเหลือ 33 ล้านคน ใน 60 ปี

(emoji) ชวนติดตามประเด็น “รายงาน วิกฤตเกิดต่ำ คนไทยเหลือ 33 ล.ใน 60 ปี” ให้สัมภาษณ์โดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง TNN ข่าวเที่ยง (ช่อง 16)
..
เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2567 (เวลา11.30-13.30 น.) เริ่มนาทีที่ 01:22:00
https://www.youtube.com/watch?v=DyLQ-3aupew