“โลกรวน” มหาวิบัติจากความเสื่อมถอยทางธรรมชาติที่ยากเกินแก้

“โลกรวน” (Climate Change) ภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ผืนดิน ผืนน้ำ มหาสมุทร รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล มีความเแปรปรวนไป กลไกทางธรรมชาติหลายอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้มานับหลายล้านปีเกิดการเปลี่ยนแปรสู่จุดที่ไม่มีวันหวนคืน – – โดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์:
https://mgronline.com/qol/detail/9670000038484
เผยแพร่ผ่าน ผู้จัดการออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567