ตัวเลขประชาชกรไทยปี 2566 ลดลงไปอีก 3.7 หมื่นคน

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (FM 92.5)

YouTube Pro MassComm Limited

รายการเล่าสู่กันฟัง (16 ก.พ. 67) เริ่มนาทีที่ 7.20