วิกฤติเด็กเกิดน้อยลง โจทย์ยากที่รัฐเร่งแก้ไข

ปัญหาอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยที่ลดต่ำลงต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิงหรือกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทั้งในแง่ของกำลังแรงงานที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้
..
รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แม้ภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆ ออกมากระตุ้นให้ประชากรมีลูกมากขึ้นด้วยการเร่งผลักดันส่งเสริมให้การมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งการจ่ายเงินอุกหนุนเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน แต่ก็ตั้งข้อสังเกตุถึงมาตรการที่ออกมาว่าเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วหรือไม่
..
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ เนชั่นทันข่าวเที่ยง | NationTV22 (21 ม.ค. 2567)
https://youtu.be/_piLLvdR7LQ?feature=shared