สัญญาณประชากรไทยลดลง สิ้นปี 66 คนเกิดต่ำกว่า 5 แสน ตายทะลุ 6 แสน หรือไม่

รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ระบุว่า สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั่วโลก โดยไทยจัดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะมีอัตราลดประชากรเร็วเป็นอันดับ 2 ของโลก
.
เพื่อให้เห็นภาพชัดถึงอัตราการเกิดในไทยลดน้อยลง “ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้อ้างถึงข้อมูลศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เคยชี้ให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 อยู่ที่ 66.5 ล้านคน แต่หลังจากนั้นประชากรไทยก็ค่อยๆ ลดลง จากจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีๆ หนึ่ง นั้นน้อยกว่าจำนวนคนที่ตายไปทั้งหมดในปีเดียวกัน และจากการติดตามตัวเลขในปี 2564 และ 2565 มีจำนวนคนตายมากกว่าคนเกิดทั้ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยได้ลดลงแล้ว
.
อ่านต่อได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2751513