แม่ตั้งครรภ์ กิจกรรมแบบไหนทำได้แบบไหนต้องเลี่ยง

วิทยากรโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
..
มีความเชื่อมากมายที่ส่งต่อกันมาเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า ท้องแล้วอย่าไปออกกำลังกาย หรือขยับเขยื้อนเยอะ เดี๋ยวจะทำให้แท้งบ้างหล่ะ หรือคลอดลูกยากบ้างหล่ะ แต่ในมุมทางการแพทย์ทำได้ ในทางวิทยาศาสตร์ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า หากคุณแม่ตั้งครรภ์เคลื่อนไหว หรือมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จะยิ่งส่งผลให้คลอดลูกได้ง่าย ที่สำคัญลูกจะแข็งแรงอีกด้วย แต่การเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายไม่ได้หมายความว่าให้ทำแบบหักโหมหรือหนักจนเกินไป จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ๆ ละ 3 เดือนของการตั้งครรภ์ แต่ละระยะทำอะไรได้บ้าง ท่าทางออกกำลังกายและกิจกรรมที่เหมาะสมมีอะไร ทำเองได้หรือต้องมีผู้เชี่ยวชาญ รายการโรงหมอ เล่าให้ฟังค่ะ
..
ติดตามรับฟังได้ที่ รายการโรงหมอ Thai PBS Podcast
https://www.thaipbspodcast.com/podcast/rongmhor/ep880