เทรนด์และอนาคตสุขภาพของคนไทย

วิทยากรโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
..
จากการศึกษาข้อมูลทางด้านสุขภาพของคนไทยพบว่า คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ฯลฯ ที่ผลักดันให้คนไทยต้องดูแลสุขภาพ
.
อีกส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้นพบว่า จำนวนการเกิดของเด็กที่น้อยลง การครองโสดที่เพิ่มมากขึ้น การที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ และมุมมองของคนวัยหนุ่มสาวที่เข้าสู่วัยทำงานแล้วมองไปในอนาคต สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองเลย แต่กลับพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่โรคอีกหลายชนิดของคนไทย ยังไม่ถูกแก้ไขปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นและถูกต้อง
.
ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมและโรคของคนไทยมีอะไรบ้าง คนไทยแก้ไขหรือรับมืออย่างไร รายการโรงหมอ เล่าให้ฟังค่ะ
..
ติดตามรับฟังได้ที่ รายการโรงหมอ Thai PBS Podcast
https://www.thaipbspodcast.com/podcast/rongmhor/ep890