เด็กเกิดน้อยกว่าตาย สะท้อนนโยบายส่งเสริมการมีลูกต้องตรงจุด

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากเด็กเกิดน้อย ได้แก่ แรงงานในประเทศขาดแคลน ประชากรในประเทศลดลง สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ

รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากร ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลต้องส่งเสริมกระตุ้นระยะยาว คือ การอัดฉีดเงินให้กับคนที่มีความพร้อม สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับเด็กทุกช่วงวัย ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มคนที่มีลูกยากแต่อยากมีลูกจริงๆ โดยต้องระมัดระวังกลุ่มที่มีลูกไม่พร้อม เพราะอาจทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นปัญหาสังคมได้ ควรเน้นการเกิดแบบมีคุณภาพ

สามารถติดตามต่อได้ที่ ข่าวค่ำมิติใหม่ ทาง ThaiPBS: https://www.thaipbs.or.th/program/EveningNews/episodes/97340
เริ่มนาทีที่ 37.25 เป็นต้นไป
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566

Cr. ThaiPBS