แรงงานไทยหายไป! แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้หรือไม่?

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ ประเด็น : แรงงานไทยหายไป! แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้หรือไม่?

ผู้ร่วมรายการ
รศ.ดร.อารี จำปากลาย (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
คุณอดิศร เกิดมงคล (เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ)

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
รายการ “วันใหม่ วาไรตี้” ช่วง “คุยกันวันใหม่” [ 7 ก.ย. 66 ]
Facebook: http://fb.watch/mUSGU11Hfv
เริ่มนาทีที่ 1:04:00

#สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS #ช่องหมายเลข 3 #วันใหม่วาไรตี้

เว็บไซต์รายการ : http://www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety