แรงงานไทยหายไป! แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้หรือไม่?

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ ประเด็น : แรงงานไทยหายไป! แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้หรือไม่?

ผู้ร่วมรายการ
รศ.ดร.อารี จำปากลาย (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
คุณอดิศร เกิดมงคล (เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ)

รับชมผ่านทางทางสถานีโทรทัศน์ NBT
รายการเคลียร์คัดชัดเจน [ 4 ก.ย. 66 ]
Facebook Live: Live NBT2HD — https://fb.watch/mRgsGZLo-V/

#กรมประชาสัมพันธ์ #เคลียร์คัดชัดเจน #NBT2HD