‘ก่อเหตุร้าย’ ข้ามชาติ ‘ไทย 11 กลุ่ม’ น่ากลัว ‘โตไม่หยุด??’

ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สะท้อนไว้ว่า ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้เริ่มขยายตัวมานับตั้งแต่หลังยุคสงครามเย็น โดยเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ กลุ่มเหล่านี้ก็ได้มีการขยายตัวออกสู่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ซึ่งสำหรับ “ภูมิภาคอาเซียน” ที่มี “ประเทศไทย” รวมอยู่ด้วยนั้น ก็ได้กลายเป็น “เส้นทางใหญ่” ที่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติได้มีการขยายธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ มายังพื้นที่ ส่งผลทำให้อาเซียน และประเทศไทย ต้องเผชิญปัญหาจาก “มาเฟียข้ามชาติ” หลากหลายรูปแบบ
..
อ่านต่อได้ที่ เดลินิวส์ออนไลน์ : https://www.dailynews.co.th/articles/2546816/