สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย”
โดย สาสินี เทพสุวรรณ์ | นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
..
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วง “มหิดล นัมเบอร์ 1”
ความถี่ : FM 92.0 MHz; AM 1161 kHz
ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รับฟังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/W3Jt5qWpBIk