ทุนสังคม พลังสังคม

ชวนติดตาม ׀ มหิดลสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2566

พบกับบทความ หน้า 22 – 23 เรื่อง “ทุนสังคม พลังสังคม” เขียนโดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

และบทความที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยีจีโนมิกส์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ข่าวเด่นจากทุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพิ่มข้อมูลแนะนำสุขภาพ-สร้างห้องปลอดมลพิษในกทม. ข่าวเด่นสานสัมพันธ์ไทย – จีน หลักสูตร 2 ปริญญา สำหรับนศ.พยาบาลจีน ศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมพัฒนา AI เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมทั้งข่าว และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ติดตามได้ทาง https://mahidol.ac.th/documents/gazette/2023/MU_7july66.pdf