ข่าว ‘โรคยุคดิจิทัล’ ระวัง! ‘Technostress’ ภัย ‘เครียดเทคโนโลยี’


คนไทยเราก็ “เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง” ซึ่งในด้านของการสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในอีกด้านคนไทยส่วนหนึ่งก็มี “ภาวะเครียดจากเทคโนโลยี” โดยมีการสะท้อนผ่านรายงาน Digital 2023 Global Overview Report ที่จัดทำโดย We Are Social และ Meltwater

คนไทยใช้เวลาออนไลน์กว่า 1 ใน 3 ของทุกวัน และในคนไทยกว่า 71.75 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 61.21 ล้านคน หรือราว 85.3% ของประชากร ที่สำคัญ…เฉลี่ยแล้ว ใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึง 8 ชั่วโมง 6 นาที โดยเป็นการใช้ผ่านทางมือถือ 5 ชั่วโมง 5 นาที ต่อวัน… จากตัวเลขนี้ “ไทยติดอันดับ 4 ของโลก”

รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้มีการระบุไว้ว่า…ยิ่งปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตออนไลน์ตลอดเวลา กรณีนี้ยิ่งสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น โดยหลายคนมีพฤติกรรมที่เมื่อตื่นนอนขึ้นมา สิ่งที่ทำเป็นอันดับแรกคือ…คว้าโทรศัพท์มือถือเพื่อมาดู-มาเล่น ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะสร้างความเครียดให้ตั้งแต่เช้า หรือหลายคนมักจะตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความหรืออีเมลล์ใหม่เข้าผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีนี้ก็ยิ่งทำให้หลายคนจึงต้อง “ออนไลน์ตลอดเวลา” ซึ่งชีวิตที่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียตลอดเวลาแบบนี้ ทำให้สมองไม่ได้หยุดพักผ่อน หรือ ไม่มีเวลาที่จะทำให้สมองได้ผ่อนคลาย

สามารถติดตามต่อได้ที่ เดลินิวส์ออนไลน์ : https://www.dailynews.co.th/articles/2458678/
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566