การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ทางโทรทัศน์ดิจิทัลและยูทูบ

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ทางโทรทัศน์ดิจิทัลและยูทูบ”
โดย อาจารย์ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
..
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วง “มหิดล นัมเบอร์ 1”
ความถี่ : FM 92.0 MHz; AM 1161 kHz
ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566
..
รับฟังได้ที่ Youtube: https://youtu.be/kRO55Z086rc