ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว..ใครแคร์ (care)

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว..ใครแคร์ (care) “
โดย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
..
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วง “มหิดล นัมเบอร์ 1”
ความถี่ : FM 92.0 MHz; AM 1161 kHz
ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
..
รับฟังได้ที่ Youtube: https://youtu.be/NeIDspiCMK8