ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย”
โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1
ความถี่ : FM 92.0 MHz
ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube TPAK THAILAND : https://youtu.be/Hav-fyQIXFU