อนาคตศึกษา กับการสร้างฉากทัศน์ประชากรและโครงสร้างสังคมไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า

ชวนติดตามรับฟังประเด็น “อนาคตศึกษา กับการสร้างฉากทัศน์ประชากรและโครงสร้างสังคมไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า”
โดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร | สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1
ความถี่ : FM 92.0 MHz
ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

รับฟังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/AnicPJtXAas