ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง