ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบการเข้าออกภายในอาคาร  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ จำนวน 1  งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบการเข้าออกภายในอาคาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ จำนวน 1 งาน