ขอแสดงความยินดีกับ คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล นักปฏิบัติการวิจัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (สาขาสังคมศาสตร์) ตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566