รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทินนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทินนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจะเข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย ในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล MU Blue Night ครั้งที่ 7 วันที่ 2 มีนาคม 2567