แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ ศิษย์เก่าของสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิจัยประชากรและสังคม ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการ” โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สพม. ยะลา