งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี ณ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล