LOVE U CLUB – Indonesian Festival

นักศึกษาสถาบันฯ หลักสูตรนานาชาติ จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ Indonesian Festival เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบัน