วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบ 51 ปี โดยสถาบันฯ จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย

ในโอกาสนี้ สถาบันฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล